W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84

63-820 Piaski

tel.  65 571 91 74

fax: 65 571 93 64

e-mail: info@mzwik.com

strona internetowa: www.mzwik.com

NIP: 696-000-97-01

REGON: 410513920

stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia Dyrektor Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich unieważnia nabór ogłoszony 6 kwietnia 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. technicznych, z przyczyn organizacyjnych.
Szczegóły
Stanowisko stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług
Miejsce pracy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Status unieważnione

Strzelce Wielkie, 06 kwietnia  2021 r. 

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W STRZELCACH WIELKICH 
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 
tel./fax (0-65) 571-91-74 

OGŁOSZENIE 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług


I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski. 

II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 
1) obywatelstwo polskie, 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) nieposzlakowana opinia, 
5) wykształcenie wyższe: kierunek inżynieria środowiska lub pokrewne.

IV.  Dodatkowe wymagania od kandydatów: 
1) wiedza z zakresu ochrony środowiska, 
2) prawo jazdy kategorii B, 
3) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

V. Zadania wykonywane na stanowisku: 
1) obsługa klientów działu technicznego:
- wydawanie warunków technicznych,
- wydawanie zapewnień dostawy wody,
- prowadzenie i wydawanie protokołów odbioru przyłączy.
2) nadzór nad prowadzonymi pracami i zaopatrywanie w niezbędne narzędzia pracowników. 

VI. Warunki pracy na danym stanowisku. 
1) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy, 
2) praca przy komputerze, 
3) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

VII. Wymagane dokumenty: 
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej, 
2) list motywacyjny, 
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie 
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. technicznych do dnia 30.04.2021 r do godziny 13.00. 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
DYREKTOR 
MZWiK w Strzelcach Wielkich 

inż. Leszek Mikołajski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nabór pdf, 72 kB

Powiadom znajomego