W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84

63-820 Piaski

tel.  65 571 91 74

fax: 65 571 93 64

e-mail: info@mzwik.com

strona internetowa: www.mzwik.com

NIP: 696-000-97-01

REGON: 410513920

specjalista ds. księgowych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Sylwia Ratajczak, Piaski
Uzasadnienie wyboru Wyłoniona osoba spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i staż pracy.
Szczegóły
Stanowisko specjalista ds. księgowych
Miejsce pracy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

Strzelce Wielkie, 5 maja  2020r. 


MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W STRZELCACH WIELKICH 
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 
tel./fax (0-65) 571-91-74 OGŁOSZENIE 
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale księgowości 


 I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 
 w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski. 
 II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowych

 III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 
1) obywatelstwo polskie, 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) nieposzlakowana opinia, 
5) wykształcenie wyższe, kierunek : księgowość / administracja, 
6) posiadanie wiedzy z zakresu: księgowości i bankowości elektronicznej,
7) doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości, bądź administracji, 
8) umiejętność obsługi komputera i obsługa systemów np. eCorpoNet. 

 IV.  Dodatkowe wymagania od kandydatów: 
1) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
2) prawo jazdy kategorii B

 V. Zadania wykonywane na stanowisku: 
1) prowadzenie i obsługa kasy,
2) kompletowanie dokumentów księgowych, 
3) wystawianie przelewów bankowych, 
4) rozliczanie wyciągów bankowych i księgowanie wpłat za pobór wody z wyciągów bankowych bez raportów kasowych, 
5) ściąganie należności od odbiorców indywidualnych oraz wystawianie upomnień, 
6) rozliczanie poboru wody i odprowadzania ścieków - Gmina Krobia, 
7) sporządzanie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbiorcom indywidualnym – Gmina Krobia, 
8) magazyn, 
9) energia.

 VI. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy, 
2) praca przy komputerze, 
3) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 VII. Wymagane dokumenty: 
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej, 
2) list motywacyjny, 
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności, 
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

 VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. księgowych do dnia 15.05.2020 r do godziny 14.00. 


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 
DYREKTOR MZWiK w Strzelcach Wielkich 
inż. Leszek Mikołajski

Powiadom znajomego