W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84

63-820 Piaski

tel.  65 571 91 74

fax: 65 571 93 64

e-mail: info@mzwik.com

strona internetowa: www.mzwik.com

NIP: 696-000-97-01

REGON: 410513920

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności MZWIK W STRZELCACH WIELKICH


Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MZWIK W STRZELCACH WIELKICH.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-07


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG. Brak mapy serwisu
Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.


Wyłączenia
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-20
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.
E-mail: info@mzwik.com
Telefon: 65 571 91 74
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Adres: Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
E-mail: info@mzwik.com
Telefon: 65 571 91 74
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich mieści się w Strzelcach Wielkich 84. Siedziba Związku składa się z dwóch budynków: parterowego i piętrowego połączonych łącznikiem. Do budynku Związku klienci mogą wejść jednym wejściem głównym znajdującym się na parterze (jest ono jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym). Wyjście z budynku jest możliwe również przez klatkę schodową w piętrowym budynku, jednak ze względu na strome schody dostęp do  pomieszczenia mają jedynie pracownicy Związku. Na piętro prowadzą schody z poręczą. Obsługa klientów niepełnosprawnych prowadzona jest na parterze. W budynku tym znajdują się Biuro Związku: Dyrektor i Kierownik Biura Związku, Sekretariat, Dział Księgowo-Finansowy oraz Dział Eksploatacji i Usług. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku trudności w poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika działu eksploatacji i usług. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe ? brak miejsc wydzielonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się na parterze, na korytarzu po lewej stronie.

Powiadom znajomego